Civilization VI

 • PC
 • PS4
 • Switch
 • XboxOne
 • Xbox Series X

Topwinkels

  Firaxis Games brengt je terug naar de turn-based strategy franchise voor uitmuntendheid. Civilization VI is de nieuwste aflevering van de serie. Het zit vol met nieuwe mechanieken en functies die de reis van je rijk door de getijden van de tijd tot een ervaring maken die je nooit zult vergeten. Civilization VI heeft de gebruikelijke gameplay van de serie, maar bevat veel van de verbeteringen die in de laatste Civilization V uitbreidingen, en een paar nieuwe:
  • Expansive Cities: Steden kunnen nu meerdere tegels beslaan, waarbij bepaalde verbeteringen buiten de hoofdstad zelf moeten worden geplaatst en bonussen opleveren voor bouwwerken. Je kunt nu de bouw van je stad aanpassen en volledig profiteren van het omliggende terrein.

  • Active Research: voorheen bekend als de technologieboom. De ontwikkeling van de technologie van je beschaving zal nu worden gestimuleerd door de toegang tot bepaalde grondstoffen, (het hebben van een steengroeve zal je vooruitgang in metselwerk sneller maken, bijvoorbeeld). Ook zullen bepaalde ontdekkingen je een Eureka Moment geven, dat je vooruitgang in gerelateerde technologieën zal stimuleren.

  • Dynamic Diplomacy: Naarmate je vordert in het spel zullen je aanvankelijke relaties met andere beschavingen complexer worden. De ontwikkeling van spionnen zal je informatienetwerk verbreden en je toegang geven tot meer gedetailleerde kennis over wat er over de hele wereld gebeurt. Elke heerser heeft zijn eigen verborgen agenda, die zijn diplomatieke relaties met de buren zal beïnvloeden.

  • Combined Arms: Het stapelen van eenheden is nog steeds beperkt, maar je zult eenheden van dezelfde types kunnen combineren om korpsen en legers te vormen, en ook ondersteunende eenheden met anderen kunnen insluiten, zoals een luchtafweerkanon dat infanterie ondersteunt.

  • Enhanced Multiplayer: Er zijn nieuwe multiplayermodi beschikbaar, waaronder scenario's om specifieke competitieve en coöperatieve wedstrijden te spelen, die zijn ontworpen om in één enkele speelsessie te worden afgewerkt.  Civilization VI biedt een goede uitdaging voor alle soorten spelers. Veteranen zullen nieuwe systemen vinden om hun beschavingen te ontwikkelen, en nieuwkomers hebben een nieuwe set van tutorial systemen waarmee ze de gameplay mechanics kunnen begrijpen en vrij gemakkelijk aan de flow van het spel kunnen wennen. De klassieker is weer terug. Kies je beschaving en maak je klaar om de wereld opnieuw te veroveren!      

  Lees verder

  Beste prijzen voor Civilization 6

  Gebruik je CD-sleutel op Steam.

  Gebruik je sleutel op Epic Games launcher om jouw spel te downloaden.

  Download jouw spel op Switch met de Nintendo eShop

  Code voor Xbox om te activeren op Xbox Live.

  Code voor PS5 om te activeren op Playstation Network.

  Code voor Xbox te activeren op Xbox Live.

   
  Kosten

  (*) We ontdekten dit product beschikbaar bij 25 verkoper(s) die 5 DRM-systeem(en) ondersteunen: Steam, Xbox Live, Nintendo eShop, Epic Games, Sony PSN op 5 platform(en) - PC, PS4, Switch, XboxOne, Xbox Series X. Het spel biedt 5 verschillende editie(s). In onze prijsvergelijking hebben we 183 digitale aanbieding(en) geïdentificeerd. Voor fysieke kopie-aanbieding(en) hebben we 5 prijzen gevonden. Bovendien toont ons platform feedback van gebruikers, met 124 al gedeelde opmerkingen.

  Opmerkingen over Civilization VI

  gvaudan
  gvaudan
  29 dec 2016 19:09on dlcompare.fr
  Après plusieurs semaines de service le jeu tient ses promesses. Un jeu de stratégie digne de la série, complexe mais abordable, avec des graphismes et un gameplay renouvelés. Seule la diplo pèche encore elle aurait du s’appeler trahison c'eut été plus explicite. Je le connais un peu mais ne le possède pas encore pour le jouer totalement. Le gagner serait une aubaine, papa noel a fait d'autres choix ;-)
  Na enkele weken dienst houdt het spel zijn beloften. Een strategiespel dat de serie waardig is, complex maar betaalbaar, met vernieuwde graphics en gameplay. Alleen de diplo ontbreekt nog, het had verraad moeten heten, dat zou duidelijker zijn geweest. Ik ken het een beetje, maar heb het nog niet in mijn bezit om het volledig te spelen. Het is maar goed dat ik het gewonnen heb, maar de Kerstman maakte andere keuzes ;-)
  STEPHANE
  STEPHANE
  6 nov 2016 12:58on dlcompare.fr
  1991 : Civilization 1997 Civilization II 2001 : Civilization III 2005 : Civilization IV 2010 : Civilization V 2014 : Civilization : Beyond Earth Je n'ai pas loupé une version de cette merveilleuse franchise. Hate de pouvoir tester la version de 2016 avec Civilization VI. Peut être que ce sera grâce à vous ;)
  1991 : Beschaving 1997 Beschaving II 2001 : Beschaving III 2005 : Civilisatie IV 2010 : Civilization V 2014 : Beschaving : Voorbij de Aarde Ik heb nog geen enkele versie gemist van deze geweldige franchise. Haat het om de 2016 versie te testen met Civilization VI. Misschien is het aan jou te danken ;)
  Olxen
  Olxen
  27 okt 2016 11:43on dlcompare.fr
  Fan des jeux de stratégie, comme europa universalis, hearts of iron, etc, j'attendais avec impatience la sortie de Civilization VI. N'ayant pas vraiment connu les civilizations, j'ai beaucoup joué et apprécié Beyond Earth, un dérivé de cette franchise. Il me tarde donc de mettre les mains sur ce petit bijoux! En tout cas, merci pour le concours, c'est généreux de votre part.
  Als fan van strategiespellen, zoals europa universalis, hearts of iron, enz. keek ik uit naar de release van Civilization VI. Niet echt bekend met beschavingen, heb ik Beyond Earth gespeeld en genoten, een afgeleide van deze franchise. Ik kan niet wachten om dit juweeltje in handen te krijgen! Hoe dan ook, bedankt voor de wedstrijd, het is genereus van je.
  Ronrona
  Ronrona
  25 okt 2016 18:15on dlcompare.fr
  Joueur de longue date des Civilizations, ayant commencé par le IV, puis le V, sur lequel j'ai passé de très nombreuses heures et enfin Beyond Earth, qui fut une déception pour moi. Ce dernier opus allie à la fois toutes les features ajoutées au gré des DLC de Civilization V et de nouvelles, tel un mode de gestion des cités qui me semble bien pensée et ergonomique, une refonte du commerce, un double arbre pour la culture, et j'en passe. J'ai hâte d'avoir cette nouvelle édition entre les mains.
  Ik speel al lang Civilizations, en ben begonnen met IV, daarna V, waar ik vele uren aan heb besteed, en tot slot Beyond Earth, dat voor mij een teleurstelling was. Dit laatste opus combineert alle functies die in de DLC van Civilization V zijn toegevoegd en nieuwe, zoals een city management mode die me goed doordacht en ergonomisch lijkt, een herontwerp van de handel, een dubbele boom voor de cultuur, enzovoort. Ik kan niet wachten om deze nieuwe editie in mijn handen te hebben.
  DinoCraft
  DinoCraft
  24 okt 2016 20:31on dlcompare.fr
  Je n'ai jamais touché à un Civilization mais j'avais déjà regardé un gameplay de Civilization V et il m'avait fait une forte impression, du coups Civilization VI est une bonne occasion de commencer la licence :D !
  Ik heb nog nooit een Civilization aangeraakt, maar ik had al een gameplay van Civilization V gezien en die had een sterke indruk op me gemaakt, dus Civilization VI is een goede gelegenheid om met de licentie te beginnen :D !
  Akatsuko
  Akatsuko
  24 okt 2016 20:02on dlcompare.fr
  Civilization, ou le seul moyen de pouvoir créer un monde à son image. Fuir ce monde sous dictate des firmes internationales qui nous dictent notre société,notre façon de vivre. Depuis 6 opus le jeu nous permet de façonner un monde utopique , idyllique, laisser nos plus grand espoirs de société surgir , vaincre ses ennemis , être une puissance culturelle ou encore être la nation la plus avancée technologiquement ! Ce jeu permet de se libérer d'un enchaînement social permanent alors de ce jeu now
  Beschaving, of de enige manier om een eigen wereld te creëren. Om te ontsnappen aan deze wereld onder het dictaat van internationale bedrijven die onze maatschappij, onze manier van leven dicteren. Gedurende 6 opusen stelt het spel ons in staat een utopische wereld te vormen, idyllisch, onze grootste hoop van de samenleving te laten ontstaan, zijn vijanden te verslaan, een culturele macht te zijn of de technologisch meest geavanceerde natie te zijn! Dit spel stelt ons in staat ons te bevrijden van een permanent sociaal kluwen, dus uit dit spel nu
  Handron
  Handron
  24 okt 2016 17:27on dlcompare.fr
  J'ai dévoré tous les opus de cette série, y compris le décrié Beyond Earth et son extensions qui changeait le gameplay sans être transcendantale. Je pense que revenir aux sources de ce qui ait la richesse de cette série tout en y incorporant ce qui manquait aux derniers et en améliorant certains pan de jeu sont une bonne idée. Et je serais ravi de le tester de mes propres mains celui-ci aussi.
  Ik heb alle spellen in deze serie verslonden, inclusief het veel verguisde Beyond Earth en de uitbreiding die de gameplay veranderde zonder transcendentaal te zijn. Ik denk dat het een goed idee is om terug te gaan naar de wortels van wat deze serie zo rijk maakt en tegelijkertijd in te bouwen wat in de vorige series ontbrak en sommige aspecten van het spel te verbeteren. En ik zou deze ook graag met mijn eigen handen testen.
  Wako
  Wako
  22 okt 2016 17:47on dlcompare.fr
  Civilization.... LE jeu le plus chronophage que je connaisse. On sait quand on commence une partie, mais on sait jamais à quelle heure on la termine. Et quand on relève sa tête de son écran, minimum 10h se sont écoulés... mais ça fait tellement du bien ! Si on veut avoir une vie social, c'est foutu.Vive Civ !
  Beschaving.... Het meest tijdrovende spel dat ik ken. Je weet wanneer je aan een spel begint, maar je weet nooit wanneer je het afmaakt. En als je je hoofd opheft van je scherm, zijn er minstens 10 uren voorbij... maar het voelt zo goed! Als je een sociaal leven wilt hebben, ben je de klos.
  ElBanBan
  ElBanBan
  22 okt 2016 09:41on dlcompare.fr
  Je dois reconnaître que je ne suis pas un fan de la première heure de Civilization. J'ai découvert le jeu avec Civ V et j'ai adoré. J'y ai passé tellement de temps: "Je me fait une petite partie vite fait", soit la partie qui dure de 14 heures à 22 heures avec "aller je termine juste la construction de ma merveille et j'arrête". Bref, si je pouvais avoir cette clé je serai très heureux de pouvoir égayer mes après midi d'hiver
  Ik moet toegeven dat ik geen fan ben van Civilization vanaf het begin. Ik ontdekte het spel met Civ V en ik vond het geweldig. Ik heb er zoveel tijd aan besteed: "ik doe een snel spel", dat wil zeggen het spel dat van 14 uur tot 22 uur duurt met "ga ik ben net klaar met het bouwen van mijn wonder en ik stop ermee". Hoe dan ook, als ik deze sleutel kon krijgen, zou ik heel blij zijn om mijn wintermiddagen op te vrolijken
  Bastien0509
  Bastien0509
  22 okt 2016 07:46on dlcompare.fr
  Ayant passé plus de 300h sur CIV 5 qui est un excellent de stratégie et qui permet de plonger dans l'histoire de certaines civilisation ! Je souhaiterais énormément jouer à ce nouveau CIV qui à l'air génial !!
  Ik heb meer dan 300 uur gespendeerd aan CIV 5, wat een uitstekend strategiespel is en dat toelaat om in de geschiedenis van bepaalde beschavingen te duiken! Ik zou heel graag deze nieuwe CIV spelen die er goed uitziet !
  Laat meer reacties zien

  Je kunt ook houden van

  • Technische informatie

  • Officiële website : Civ6
  • Categorieën : Strategie
  • Uitgever : 2K
  • Ontwikkelaar : Firaxis Games
  • Modus : Solo, Multiplayer
  • Verschijningsdatum : 20 oktober 2016
  • Systeemvereisten
   • Minimaal
   • OS : Windows 7 (64-bit)
   • CPU : Core i3 2.5 Ghz / Phenom II 2.6 Ghz
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce 450 / Radeon HD 5570
   • Opslagruimte : 12 GB
   • Aanbevolen
   • OS : Windows 10 (64-bit)
   • CPU : Core i5 4th generation 2.5 Ghz / FX8350 4.0 Ghz
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce 770 / Radeon HD 7970
   • Opslagruimte : 12 GB
  • Leeftijdsclassificatie
  • PEGI 12ESRB E10
  Ontvang de beste deals en kortingscodes voor gamers

  Abonneer je op onze DLCompare-nieuwsbrief